Opbrengsten

Alle opbrengsten in 2019

 

 

Collecte 2019 totaal

26.095,43

Sponsoring

  4.850,00

 

 

 

De kosten moeten hier nog van worden afgetrokken