Goededoelenweekbudel

Wij zamelen in voor 13 fondsen

 

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden, behandeling en begeleiding van patienten en onderzoek.

www.brandwondenstichting.nl

Het Fonds HandicapNL steunt projecten gericht op de ouders en de directe leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking.

 www. handicap.nl

In Nederland overlijden gemiddeld dagelijks 107 mensen aan hart- en vaatziekten. De Hartstichting steunt patienten, geeft voorlichting en financiert onderzoek

www.hartstichting.nl

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patientondersteuning.

www.kwf.nl

Het epileptiefonds zet zich in voor mensen met epilepsie, en zorgt ervoor dat epileptie een behandelbare aandoening wordt.

www.epilepsie.nl

Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen.  

www.reumanederland.nl

Het Longfonds (voorheen: Astmafonds) helpt mensen met ademhalingsproblemen. Zoals astma en de longziekte COPD.

www.longfonds.nl

De Nierstichting zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit van leven voor nierpatienten

www.nierstichting.nl

De Nederlandse Stichting Gehandicapte Kinderen (NSGK) ondersteunt projecten die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren

www.nsgk.nl

Het prinses Beatrix spierfonds finaciert wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt patienten op het gebied van spierziekten 

www.spierfonds.nl

De vrijwilligers van het Rode Kruis staan iedere dag klaar ommensen in nood hulp te verlenen.

www.rodekruis.nl

Het Fonds Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. 

www.alzheimer-nederland.nl

Het Diabetes Fonds investeert in de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Omdat iedereen recht heeft op een gezonde dosis levensgeluk. 

www.diabetesfonds.nl